جمعیت/جغرافیا/تاریخ

آمار جمعیت بخش رحیم آباد به تفکیک شهر و دهستان ها بر اساس سرشماری سال 1395
 1- شهر رحیم آباد          =         10571 نفر 
2- دهستان طول لات       =        8062 نفر 
3- دهستان اشکور سفلی   =        5012 نفر
 4- دهستان شوئیل         =        3657 نفر
 5- دهستان  سیارستاق ییلاقی  =  2864 نفر 

 کل بخش رحیم آباد = 30166 نفر
 تقی غلامی دشتکی:
 تحلیلی کوتاه از آمار سرشماری جمعیت نفوس عمومی و مسکن سال 1395استان گیلان بانضمام آمار جمعیت شهرستان های استان گیلان به تفکیک شهری و روستایی 👇👇👇

جمعیت گیلان براساس سرشماری صورت گرفته در آبان نودو پنج , ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۹۶ نفر است که از این میزان جمعیت ۱ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۹۷ نفر مرد و ۱ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۹۹ نفر زن هستند. همچنین استان گیلان ۳.۵ درصد از سهم جمعیت کل کشور را در اختیار گرفته است که این نرخ در سال ۹۰ برابر با ۴.۱ بوده بنابراین نسبت به سال ۹۰ به میزان ۰.۶ درصد کاهش داشته است.
🔷متوسط نرخ رشد سالانه کشور ۱.۲۴ درصد بوده که در این بین نرخ متوسط رشد استان گیلان با نرخ ۰.۴ درصد پایین تر از میانگین کشوری است.
🔷در حالی که متوسط بعد خانوار برابر با ۳.۳ است این نرخ در گیلان و مازندران برابر با ۳ بوده و این دو استان شمالی در انتهای جدول قرار دارند.
🔷استان گیلان با ۱۸۰.۲ سومیت استان پرتراکم کشور بعد از تهران و البرز است.
میزان باسوادی در جمعیت ۶ ساله و بیش تر در گیلان برابر با ۸۷.۳ درصد است.

🔷جمعیت شهرستان های گیلان به شرح زیر است:
❌آستارا: ۹۱,۲۵۷نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۶۲,۸۱۴
ساکن در نقاط روستایی: ۲۸,۴۴۳
❌آستانه اشرفیه: ۱۰۸,۱۳۰ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۵۸,۹۶۳
ساکن در نقاط روستایی: ۴۹,۱۶۷
❌املش: ۴۳,۲۲۵ هزار نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری: ۵۸,۹۶۳ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۴۹,۱۶۷ نفر
❌بندر انزلی:۱۳۹,۰۱۶ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۱۱۸,۵۶۴نفر
ساکن در نقاط روستایی:۲۰,۴۵۱نفر
❌رشت:۹۵۶,۹۷۱ نفرجمعیت
ساکن در نقاط شهری:۷۴۸,۷۱۱نفر
ساکن در نقاط روستایی:۲۰۸,۲۵۶نفر
❌رضوانشهر:۶۹,۸۶۵ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۲۷,۵۳۵نفر
ساکن در منطقه روستایی:۴۲,۳۳۰نفر
❌رودبار:۹۴,۷۲۰نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۵۸,۳۵۴ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۳۶,۳۶۵ نفر

❌رودسر:۱۴۷,۳۹۹نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۷۳,۷۰۹نفر
ساکن در نقاط روستایی:۷۳,۶۸۹نفر

❌سیاهکل:۴۶,۹۷۵ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۲۱,۶۵۳ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۲۵,۳۲۱ نفر
❌شفت:۵۴,۲۲۶ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۱۰,۳۱۲ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۴۳,۹۱۴نفر
❌صومعه سرا:۱۲۵,۰۷۴نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۵۸,۶۵۸نفر
ساکن در نقاط روستایی:۶۶,۴۱۶نفر
❌طوالش:۲۰۰,۶۴۹ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۷۸,۳۶۰نفر
ساکن در نقاط روستایی:۱۲۲,۲۸۹نفر
❌فومن:۹۲,۳۱۰نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۳۷,۸۶۹نفر
ساکن در نقاط روستایی:۵۴,۴۳۹نفر
❌لاهیجان:۱۶۷,۵۴۴نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۱۰۴,۶۸۶نفر
ساکن در نقاط روستایی:۳۸,۹۰۴نفر
❌ماسال:۵۲,۶۴۹نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۲۳,۶۳۰ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۲۹,۰۱۹نفر

منبع- کانال سازمان عدالت و آزادی
 منطقه ی گیلان


کانال اطلاع رسانی اشکورمرکزی

گزارش تصویری

حمایت از ما