گزارش نشست درسایت پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان

نشست تخصصی با عنوان هم اندیشی گردهمایی بزرگ اشکورشناسی در زیاز یه منظور تبادل نظر و بررسی هرچه بهتر و باشکوه تر گردهمایی بزرگ اشکورشناسی در زیاز با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان عصر روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ در اتاق شورای پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد.

دراین نشست حاضرین در زمینه های عملی و اجرایی، نحوه برگزاری همایش، تشکیل کمیته ها، دبیرخانه همایش و مباحث مختلف ابعاد توسعه ای منطقه اشکورات دیدگاه ها و پیشنهادات تخصصی و کارشناسی خود را بیان کردند ودر پایان مقرر شد این گردهمایی در تاریخ ۹۶/۰۴/۳۰ در مدرسه همت زیاز برگزار شود.
رحیم آباد