تودیع و معارفه روسای حوزه های قضایی دو بخش کوچصفهان و رحیم آباد برگزار شد

مجید الهیان با قدردانی از زحمات آقایان نوحی و سیدزاده در دوران تصدی ریاست حوزه قضایی رحیم آباد و حوزه قضایی کوچصفهان، حکم ریاست آقایان پشته و نوحی را به عنوان روسای جدید این دو حوزه قضایی از طرف آیت الله لاریجانی رئیس معظم قوه قضائیه به آنها ابلاغ نمود
با حضور مجید الهیان قائم مقام رئیس کل دادگستری استان در شهرهای کوچصفهان و رحیم آباد، نوحی به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی کوچصفهان و پشته به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی رحیم آباد معارفه شدند.

در دو مراسم تودیع و معارفه روسای حوزه های قضایی این دو شهر که با حضور امام جمعه، مسئولان دولتی و انتظامی همراه بود الهیان با تشکر از زحمات آقایان سیدزاده و نوحی در دوران تصدی ریاست حوزه قضایی کوچصفهان و حوزه قضایی رحیم آباد با اهدای لوحی از سوی رئیس کل دادگستری استان از آنها قدردانی کرد.

ایشان همچنین ضمن تبریک و با آرزوی موفقیت برای آقایان نوحی و پشته در منصب جدید احکام ایشان را از سوی ریاست معظم قوه قضائیه به آنها ابلاغ نمود.
رحیم آباد